Medlems registering

2020-12-08. I 2020 blev vi kontaktet af det Centrale Foreningsregister, der fortalte os at vi ikke længere behøvede at indberette medlems tal.Derfor har vi ikke længere adgang for indberetning hertil. Årsagen var den at vi kun er en forening der lejlighedsvis afholder arrangementer og derved ikke har nogen medlemmer. Vi kan altid komme tilbage, hvis vores aktivitets niveau skulle ændre sig.

Fra den 1. december 2012 er der blevet indført et centralt registreringssystem som kan ses på http://www.medlemstal.dk/. Tidligere er vi blevet anmodet om at indberette medlemstallet fra DMF i januar måned. Nu kan det ske hele året. Indberetningen skal normalt være gjort inden 1. februar i det efterfølgende år. DMF kan dog forsat kræve særskilt medlemsregistrering. Dette vil dog blive bekendt gjort.

http://www.medlemstal.dk/ er der en vejledning i hvordan registreringen foretages og formålet med registreringen. Der er mulighed for at se en video på dette link

http://www.videoguide.medlemstal.dk/

Login data

CFR-nummer: 1293096

Password: ?He!gJ

Password kan ændres.

Registreringssystemet er udarbejdet af Danmarks Idrætsforening (DIF), Danske Gymnastik og Idrætsforeniger (DGI) og Dansk Firmaidrætsforbund. Sidst nævnte er vi medlem af gennem Dansk Motions Forbund (DMF).

For at indtaste oplysningerne kræves det at vi bruges vores CFR nr. og password. Begge er angivet i blokken til højre.

OBS Indtil andet aftales er det kun formanden der foretager registringerne der og evt. rettelser. I formandens fravær udpeges anden person til at forestå rettelser, hvorefter der på den først kommende bestyrelsesmøde laves et notat herom sammen med en begrundelse.

Man er dog velkommen til at se hvad der er registreret der.

Her er en artikel skrevet der omhandler medlemsregistret. Artiklen beskriver lidt om hvorfor registreret er blevet til. Lidt om hvilke computer programmer det kan køre sammen med.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com