Ravning Brovandring 2010 (belønning)

Belønning alle

Medalje stiftet 2009

Medaljen er stiftet til den første Ravning Brovandring og kan erhverves hvis man betaler et startgebyr for det.

Hovedmotivet i medaljen er efter en tegning udført af kunstneren Flemming Bau. Føderne i bunde og teksten er tegnet af Liane Jørgensen. Medaljer er udført i 3D.

Båndet har tre hovedstriber en blå, en lyse grøn og en mørkegrøn. Tanken bag dette har været at beskrive området med det blå som Vejle ådal, det lysegrønne som engarealet langs åen og det mørke grønne det skovområde som ligger på bakkerne langs engarealet.

Medaljen er fremstillet ved OH-reklametryk.

Belønning for hold:

Pokal for største forud tilmeldte hold. Herudover trækkes der lod for alle forud tilmeldte hold på min. 3 personer.

Belønning 2010

I 2010 lader vi fremstille en ca. 13 mm pins i sort metal og i 2D. Udseendet offentliggøres til Ravning Brovandring den 24. og 25. april 2010.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com