2022-04-06 Ravning Brovandring 2022 (aflysning)

Kære Ravning Brovandring deltagere, lodsejere, hjælpere og dem der givet os et sted at have en rasteplads på deres grund.

Årsagen til at jeg skriver dette er det bl.a fordi det ikke har været muligt at skaffe tilstrækkelig med hjælpere og dermed ikke finder det rigtig at afholde Ravning Brovandring i 2022 og skal dermed betragte det sådan at den er aflyst.

Det er kun med beklagelse at det har været nødvendigt. Det betyder samtidig at der heller ikke fremover vil være muligt at afholde Ravning Brovandring. Det betyder samtidig med at Foreningen for Afholdelse af Ravning Brovandring lukkes ned.

Vi har betalt for vores hjemmeside indtil den 17. oktober 2022. Efter denne dato forventer jeg ikke at foreningen eksisterer mere.

Vi vil snarest herefter opsige diverse aftaler f. Eks. MobilePay. Vi tilbyder at alle der har betalt for Ravning Brovandring kan få deres forudindbalte beløb med oplysning om hvordan man ønsker pengene refunderet og med oplysning om faktura nr.. Dette skal ske senest den 31. juli 2022.

Foruden de manglende hjælpere der var årsagen til aflysning, var også den at jeg i weekenden på en vandretur talte med andre hvilke udfordringer andre foreninger har. Der er foreninger der heller ikke kan få tilstrækkelig med hjælpere trods en stor medlemsskare. Nogen endda med medlemmer over 200. Derfor var min konklusion at behovet for arrangerede vandreture var blevet af beskeden karakter. Medlemmer i disse foreninger ønsker kun at gå ugentlige ture uden det store arbejde. Det næste var at det service niveau jeg kunne have tilbudt hvis vi havde valgt at afholde Ravning Brovandring ville kvaliteten af servicen være så meget forringet at dels ville vi have svær ved at forklare deltagerne om hvorfor tingene skulle være sådan og dels en øget byrde på de hjælpere der trods alt havde givet deres tilkendegivelse for at have været med.

Det har ellers været for mig, der har været formand siden vi stiftede foreningen tilbage i 2008 været meget lærerigt. Det har været mig muligt at få afprøvet noget af de ting man har lært som bygningskonstruktør og uddannelsen til Teknonom i Ledelses Teknik. Det være sig alt fra informationsprocess, organisation, økonomistyring og regnskab og de store forskelle mennesker har.

Til slut endnu en tak til alle dem siden foreningens start har bakket os op.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com