2020-03-17 Ravning Brovandring (Covid-19)

På baggrund af hvad der sker omkring os nu, ser jeg mig nødsaget til at informere om afholdelsen af Ravning Brovandring.


Sådan som jeg ser situationen nu afholdes Ravning Brovandring, hvorfor vi også fortsætter med den sidste planlægning og klargøring.


En ting der bekymrer mig er at der er meget få der hidtil har tilmeldt sig til aftensmad og morgenkomplet. Der kræves tilmelding til indkvartering og startgebyr. Det er måske nogen der er lidt afventende for at se hvordan den næste tid ser ud.


Vi i møde ser din tilmelding senest den 27. marts af hensyn til bestilling af varer.


Vi følger naturligvis udviklingen på Covid-19 området. Den 12. april tages der endelig stilling. Bliver bekendtgjort her og på vores hjemmeside.
Skulle aflysning blive en nødvendighed, vil dem der har forudtilmeldt sig få deres penge tilbage.


Under forberedelserne har vi dog haft nogen udgifter, som vi ikke får indtægter til dækning af og heller ikke til dækning af driften i forening. Derfor er man velkommen til at donore et beløb til foreningen.


Vi glæder os til at høre fra dig.

Hans Jørgen Møller

Formand

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com