2011-04-11 Ravning Brovandring 2011

Vandreture Ravningbrovandring startede fredag den 15. april med at en del af deltagere mødte op på Ødsted skole der igen var rammerne for afviklingen af vandreturen.

Mange af deltagerne ankommer i bil, der godt kan være generende for nogen, men håber ikke det giver anledning til kritik. Vi havde stillet parkeringsvagt ud for at regulere trafikken, men trods det må vi erkende det kan give problemer.

Aftenenen i gennem blev anvendt til at sludre og hygge med hinanden hvad der er kendetegnende for mange af vore deltagere og har en god selvjustits.

Lørdag startede vandringen med at formanden indledte med at fortælle om de problemer og de foranstaltninger der havde været nødvendige at tage i forhold til de påståede problemer, der havde været i 2010. Det ene problem var anvendelse af højtspillende radioer/højtalere og det andet at der havde noget tumult på Ravning Station.

Lørdagsturen startede desværre med lidt regnvejr, men det varede da heldigvis kun kort. Efter Vork var ruten lagt om, forde en betonbro var fjernet som følge af Vejle ådals genopretning. Det havde dog også betydet at for de lange ruter at de var blevet 1,2 km. længere. Det tog gængere med godt humør. På Søballegård var der så den første rast. Mange af deltagerne brugte rigtig megen tid for at nyde den dejlige udsigt ned over ådalen og endda sågar tilbage på ruten, hvor man kunne se andre deltager på vej. De længste ruter 30 og 40 km distancerne hen over Runkenbejrg, ned over engen hvor man efter krydsning af Bindeballe stien fulgte en af de fast udlagte naturstier op på en bakke på den anden siden, hvor man, hvis man kigger bagud får endnu et fantastisk syn udover ådalen.

Der er deltagere der tager et længere ophold ved på Bindeballekøbmandsgård, hvor man bruger tid til snak og hygge. Mange fortsætter der tur, til Gødding skov, hvor man passerer igennem Randbøldal. Fra Rodalsvej forsætter ruten til St. Lihme, i en ådal parralel med Tørskinvej, for at komme tilbage på Tørskindvej.

Ruten går igennem Småkær, hvor man kort efter drejer til højre for at komme ned på Bindeballe stien og hen til Ravning Station. Da Ravning Station er fælles rast for alle ruter kan der i perioder samles en del mennesker, som vi håber ikke har været til gene. Skulle det være tilfældet hører vi naturligvis gerne om det for at vi kan få en dialog om, så vi derigennem kan træffe de nødvendige foranstaltninger.

Vi måtte desværre igen år konstatere at der var nogen på vores 10 km. tur var taget af sted fra Ødsted med trækvogn der var påmonteret radio der spillede. Vi påtalte det i den udstrækning vi har myndighed til det, hvad vi naturligvis til enhver tid vil gøre.

Ellers har vores deltagere været vældig glade for vores tur og vores ruteafmærkning og siger de med sikkerhed kommer igen.

Der deltog 247 lørdag og søndag 251.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com