2010-04-25 Ravning Brovandring 2010 Anden Dag

Atter var der en ny dag hvor vores deltagere skulle ud på udfordringer efter en hård tur lørdag og en aften med mulighed for socialt samvær og en dans.

For at det kan lade gøre skal der lige lades op med et godt morgenmåltid, som vores hjælpere begyndte at forberede fra kl. 0300. Efter morgenmaden gjorde de fleste sig klar til start. Der var nogle der lige skulle have deres udrustning vejet, idet de havde valgt at bruge vores tur til deres kontrolmarch for Nijmegenmarchen. Denne march afholdes i juli i Holland.

Kort efter start delte vores ruter sig. 10 km distancen gik direkte til Vingstedcentret, hvorimod gængerne på de øvrige distancer, skulle have en lidt længere rute inden de kom forbi Vingsted. Ruterne delte sig så igen. Den korte rute til Ravning Station og de øvrige til Haraldskær. Da jeg selv havde medbragt cykel kørte jeg forinden til Haraldskær for igen at modtage gængerne. Her stod så igen et par forventningsfulde hjælper klar til at servicere de mange gænger der kom derud. Vente tiden gik med en lille snak med hjælperne der havde nogle ønsker til os, som vi selvfølgelig vil prøve at efterkomme.

Jeg kørte herefter tilbage til Ravning Station, hvor jeg havde parkeret bilen. Her var der så andre hjælpere, der var i gang med at lave de sidste forberedelser inden de mange gænger nåede frem. De røgede ørreder skulle sælges der, var man i færd med at pakke ind og lune op. Alle ruter samles hvorefter turen for 10 og 20 km distancen går hjem hen over det sted hvor Ravning Broen en gang gik.

Desværre var det sket det at nogen havde fjernet vore pile gennem skoven kort før Binde Balle vejen. Dette beklager vi naturligvis. Ved en hurtig indsats af vores rute folk der lige var i nærheden fik vi det rettet. Min vurdering er dog den, at alle nåede frem til Bindeballe Købmanden, hvor der var mulighed for at hvile ud efter en sådan oplevelse.

Herpå fortsatte gængerne deres tur til Refsgårde, hvor ruten går op og ned ad snoede stier til Tørskin Grusgrav. Her mødes 40 km distancen så med 30 km distancen. Her havde vi sat et skilt, hvor vi annonceret at man kunne bestille burgere via SMS på efterfølgende rast. Det var første gang vi prøvede det. Tilsyneladende havde det ikke den helt store succes. Måske fordi det var en uvant situation at denne mulighed var til stede.

På rasten var det spejderne, der stod for salget såvel deres egen burgere, der kunne bestilles via SMS, og vores vand. Nu var der så kun 7 km tilbage.

Jeg vil garantere for at vores hjælpere også har syntes det har været en fornøjelse at service jer gænger.

Desværre har jeg også måtte konstatere en enkelt der blev meget sur, fordi han ikke kunne få lov til at parkere ved indgangsdøren. Vi vil prøve til næste år at forsøge at få alle til at parkere ved indgangsdøren. Mon nogen dog tror det er realistisk – nej. Hvis vi samtidig også skal have et godt naboskab, er vi nødt til at finde løsninger på problemer der måtte opstå. Herunder også parkerings forhold. Hvorfor så ikke blot acceptere det man bliver bedt om.

Vi havde udarbejdet en folder med en del praktisk oplysninger, som vi desværre måtte konstatere at man ikke ønske at læse. Der stod bl. a. i denne folder hvornår man skulle være ude af klasseværelserne. Folderen vil blive lagt op på hjemmesiden til næste år, så der er mulighed for at læse den inden ankomst.

Det var så den tur. Nu skal der lyde en tak til alle hjælpere der beredvilligt har stillet sig til rådighed for vores tur, en tak til alle lodsejere for den velvillighed de har vist ved at give os lov til at passere deres ejendom, en tak til vores sponsorer, en tak for de mange rosende ord fra jer gænger og til alle jer der på en eller anden måde har hjulpet os.

Hermed vil jeg slutte for denne gang. Vi glæder os naturligvis til at se jer igen den 16. og 17. april 2011. Gerne også med flere, der kunne have lyst til en travetur i så naturskønt område.

Med venlig hilsen
Hans Jørgen Møller

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com