Ravning Brovandring 2012 (ankomst og ophold)

1. Indledning

Dette afsnit skal ses som et supplement og en uddybning af afsnittet “information”. Afsnittet her indeholder en del praktiske oplysninger fra ankomst, tidspunkter og visse bestemmelser for deltagelse og opførsel under marchen. Ved ankomst vil du få udleveret en folder med opdaterede informationer.

Vi håber hermed på forståelse og siger på forhånd tak.

2. Parkering

Kan ske på P-pladsen på Ammitsbøl 18 og på de veje der grænser ind til skolen og kun på den side tættets på skolen.

Ved ankomst vil i blive modtaget af parkeringsvagter. Anvisning af P-vagterne skal efterkommes.

3. Ruterne

Ruterne går dels på vej og på steder der kan være vanskeligt at komme til. Derfor har vi numre på rutedelingsskiltene. Skulle du få brug for at få identificeret hvor du befinder dig, anmoder vi dig om at huske dette nr. På de steder der ikke er særlig fremkommelig har vi sat ekstra skilte op, som også er forsynet med et nr. Disse skilte er placeret et sted på midten af denne strækning. Ingen af de vanskeligt tilgænglige steder er længere end 3,00 km.

3.1. Tider

Du skal være i mål kl. 17.00 Gælder både lørdag og søndag.
Kl. 16.00 Lørdag skal du have forladt Ravning Station (rast 6)

 

4. Rastepladser

Der er op til 5 eller 6 rastepladser pr. dag. De fleste af dem står vi selv for. På rast 5 begge dage vil KFUM spejderne Ødsted- Jerlev stå for salget. Begge dage er der rast ved Bindeballe Købmanden. Både 30 og 40 km. kommer forbi begge dage.

Rastepladserne er mærket med et skilt hvorpå der står rast. Ligeledes vil der være opsat et skilt, så man kan se hvor langt man har gået fra start, hvor langt der er til næste rast og hvor langt du har hjem.

5. Radio, højtalere m.m.

Det er forbudt at udvise støjende adfærd, benytte radioer, musik apparater, højtalere, musikinstrumenter o. lign. på støjende måde.

6. Vogne og kørestole

Det er forbudt at bruge vogne til transport af varer og lign. på turene. Det er tilladt at bruge vogne der er beregnet og indrettet til brug for transport af personer og at de bruges af dem.

7. Hund

Hund må gerne medtages på 10, 15 og 20 km. og skal da føres i snor. Hund er ikke tilladt på 30 og 40 km. ruterne.

8. Tobaksrygning

Tobaksrygning er forbudt overalt på skolens område. Der vil dog være opsat beholdere til aske og cigaretskodder uden for skolens bygninger der skal anvendes. Kun her er det tilladt at ryge. Husk at aske og skodder skal i de opstillede beholdere.

9. Indkvartering:

Indkvarteringen sker i skolens klasse værelser. Når man forlader sit område, skal alle former for spild være tørret op og fjernet. Der skal ligeledes være foretaget udluftning. Møblement skal være stillet tilbage hvor de er blevet flyttet fra.

9.1. Tider

Kl. 12.00 søndag skal lokalet være forladt. Bagage kan sættes ved startbordet.
Kl. 18.00 Aftensmad lørdag i aulaen. (kun for dem der er tilmeldt)

 

10. Morgenmad

10.1. Tider

Fra kl. 06.00 lørdag og søndag.

11. Underholdning

11.1. Tider

KI 20.00 fredag og lørdag vil der være underholdning i aulaen.
Adgang kun for dem der har købt startkort til dagen efter.

12. Brand på skolen

Ved brand på skolen skal der sørges for at alle bliver vækket og at brandvagten får besked. Kontakt brandvagten der går rundt på skolen. Alle lokaler er forsynet med røgalarmer. Er det muligt, skal brand slukningen påbegyndes ved anvendelse af det opstillede brandmateriel. Deltager man ikke i slukningsarbejdet, skal man gå til sportspladsen.

13. Ved tilskadekomst

Oplyses i folder der udleveres ved ankomst.

14. Affald

Må kun smides i affaldsspande eller sække. Medbring venligst dit affald til rastepladserne, hvor der vil være opstillet affaldssække til dette formål. Har du vanskeligt ved at tage affaldet med til rastepladserne, kan du lægge det ved vores skilte og pile. Det er vigtigt at ovenstående overholdes, af hensyn til dem der bor langs ruterne og selvfølgelig også for naturens skyld.

15. Konsekvens

Overtrædelse af regler efter denne folder og anden lovgivning medfører diskvalifikation, inddragelse af startkort og bortvisning.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com