Rapporter

Indledning

Her vil blive oplagt rapporter.

Rapporterne kan være både enkelte dokumenter som links til hjemmesider hvori rapporterne kan beskrives med billeder og tilhørende beskrivelse.

For at komme til hjemmesiden kan det være nødvendigt at bruge et brugernavn og pasword. Er det nødvendigt vil den tilhørende brugernavn og pasword være angivet. Skulle du have problemer med adgangen skal du kontakte udgiveren.

1. Ravning Brovandring 2012 (rekognosering Ødsted skole)

Den 25. januar besøgte Kurt Rasmussen, Anette Kristensen op Hans Jørgen Møller Ødsted skole hvor vi ble vist rundt af teknisk serviceleder Jan Jønson, hvor vi blev vist rundt på skolen for at besigtige skolen for mulig anvendelse efter ombygningen.

Resultatet er anført på situationsplanen.

Der er nogle billeder her

2. Ravning Brovandring 2011

Rapport 2011 Rapporten er opsat i 2 kolonner. Den første kolonne beskriver ting der enten har været OK eller ting der bør ændres. Forslagene til ændringer er beskrevet i anden kolonne. Rapporten er efterfølgende diskuteret på et bestyrelsesmøde. Herunder et kort resume.

Bilag: Bestyrelsesmøde Referat nr. 42 Referat nr. 43

Arrangementet blev af flere deltagere rost og at hjælperne herved skulle have en stor tak. Dette er ikke ensbetydende med at der ikke er noget der bør ændres.

Uddannelsen og eller informationen til hjælpere var dog noget mangelfuld. Det gav sig udslag i at rute og afmærkning ikke blev udført i henhold det vedtagne. En anden var at der pludselig opstod mangel på varer på en rasteplads. En person til at varetage henvisningen til indkvarteringen og instruktion af deltagerne vedr. oprydning viste sig at være virkelig gavnlig. En bedre uddannelse må ses at være nærmest umulig, idet vil kræve væsentlig mere tid. En udbygning af de allerede etablerede hæfter vil dog være en mulighed, kombineret med en mundtlig instruktion af indholdet i hæftet.

3. Ravning Brovandring 2011 (rekognosering)

Rapport fra rekognoscering Udgiver Hans Jørgen Møller

Den 10. november 2010 havde vi et møde med pedellen på Ødsted skole for at se hvilke problemer den igangværende udbygning af skolen udgjorde. Rapporten er en hjemmeside som både i billeder tekst beskriver forholdene den pågældende dag og de muligheder der så måtte være i forhold til nogle af de problem stillinger vi forinden mødet har kendt til.

4. Ravning Brovandring 2010

Rapport 2010 Rapporten er opsat i 2 kolonner. Den første kolonne beskriver ting der enten har været OK eller ting der bør ændres. Forslagene til ændringer er beskrevet i anden kolonne. Rapporten er efterfølgende diskuteret på et bestyrelsesmøde.

Umiddelbart efter afholdelsen af turen fik vi besked, fra naturvejleder Søren Andersen fra Skov og Naturstyrelsen på at vi ikke længere kunne bruge Ravning Station som Rast. Formanden var meget uforstående overfor den beslutning, hvorfor han sendte et brev til Skovrideren for Skov og Naturstyrelsen Trekantsområdet. Der blev herefter indkaldt til møde hos Skov og Naturstyrelsen for Trekantsområdet. Vi afholdt et møde og vedtog en handlingsplan hvorefter vi ud fra det søgte igen om lov til at holde rast på Ravning Station. Herunder er vedhæftet flg:

Brev af 2. juni til Skovrideren for Skov og NaturStyrelsen Trekantsområdet.
Referat af 24. juni for møde afholdt hos Skov og Naturstyrelsen Trekantsområdet.
Ansøgning af 22. august om at holde rast på Ravning Station til Skov og Naturstyrelsen Trekantsområdet.

5. Ravning Brovandring 2009

Rapport 2009 Rapporten er opsat i 2 kolonner. Den første kolonne beskriver ting der enten har været OK eller ting der bør ændres. Forslagene til ændringer er beskrevet i anden kolonne. Rapporten er efterfølgende diskuteret på et bestyrelsesmøde.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com