Indkvartering

Indkvartering

I forbindelse med midlertidige indkvarteringer er der regler der skal overholdes.

De generelle regler herfor findes på http://www.trekantbrand.dk

Ødsted skole

Herunder er der vedhæftet stueplanen og kælderplanen for Ødsted skole.

Planerne angiver hvor mange der kan indkvarteres i de forskellige lokaler. Der er enkelte lokaler hvor der er krav om placering af folk af hensyn til flugtveje.

Lokaler der ikke er angivet med antal personer må ikke anvendes til indkvartering.

Antallet af personer der kan være i de godkendte lokaler kan være mindre idet der skal tages hensyn til opmagasinering af inventaret i lokalet. Det forventes derfor at der kan være mindre end det på planerne angivne.

I 2011 må døre i lokalerne i biblioteksfløjen kun bruges som nødudgang, af hensyn til ikke at tage unødvendig jord med ind i lokalet fra den formentlig nylagte belægning udenfor.

Dokumenterne er er fra før ombygningen.
stueetage.pdf
Kælderetage.pdf

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com