Ravning Brovandring 2016 (historie)

Historie

Ravning Brovandring er blevet til baggrund af en tidligere march med næsten 1000 deltagere der havde fundet sted i Vejle Ådal 29 gange og med start på Ødsted Skole. I vandrekalenderen for 2008 havde den arrangerende forening anonceret at det ville være sidste gang i 2008 at denne vandretur ville finde sted. Deltager antallet var på det tidspunkt tæt på 1000.

Da det blev kendt at Ringborgmarchen ville lukke var der mange der begræd dette. Mange ønskede at den kunne fortsætte. Det blev så startsskudet til at tage det initiativ at finde en løsning herpå. Derfor var vi et par stykker der gik i gang med at finde nogle personer der kunne være med til at etablere en forening så der var mulighed for at videre føre en vandretur i samme område. Den nye forening holdt stiftende generalforsamling den 19. maj 2008.

Der skulle også findes et navn til foreningen. Navnet faldt på Foreningen for Afholdelse Ravning Brovandring. Årsagen til navnet, er fordi der engang var en bro i området, der bliver kaldt Ravning Bro og at Ravning Bro skulle være navnet på vores hoved arrangement.

Det første arrangement blev afholdt i 2009 med ca. 700 deltager. Var grundlaget for etablering af en forening til afholdelse af Ravning Brovandring til stede.

Området

Vandreturen er lagt i et af landets vel nok skønneste område. Et område som blev dannet i istiden, ved at isen har skubbet morænejorden op og den efterfølgende erosion af rindende vand, der har dannet det bakkede landskab.

30 og 40 km. ruten passerer hen over en bakke, som er den restjord der blev liggende tilbage mellem de eroderende ismasser, der har dannet Vejle Ådals brede profil.

Alle ruter går begge dage forbi Ravning Station, hvor også Ravning Broen ligger. Ved stationen er der lavet en rekonstruktion af et stykke af broen. 10 og 20 km. går hele vejen over der hvor den oprindelige bro var.

I 1897 blev Vejle-Vandel banen åbnet i dette smukke landskab. Banen blev nedlagt i 1957, hvor kun sporene blev fjernet. I dag fungerer banen som gang og cykelsti. Der skal da lige nævnes, at Kyst til Kyst stien går igennem området.

Billeder til højre er taget under prøvevandringen til den første Ravning Brovandring i november 2008.

Runkebjerg

Runkenbjerg

 

Bestyrelsen på tog

Foreningens første bestyrelse med suppleanter på stationen i Bindeballe

Ravning Broen med bestyrelse i 2008

Bestyrelsen med suppleanter ser frem til at der kommer vandrere på stien de ud over.

Toppen på Refsgårdsvej

Der ses ud over den smukke Vejle Ådal. Stien fører langs ådalen til Tørskin Grusgrav