Bliv medlem

Du har mulighed for at blive medlem af foreningen ved at tilmelde dig på ved at trykke på tilmeld.

Kontingent p.t. kr. 0,00

Tilmelding

Er du medlem har du mulighed for at bruge de fælles faciliteter, som det er nødvendig for en forening at have.

Som medlem af foreningen har du selv mulighed for at lave arrangementer under afholdelse af foreningens formål.

Når du laver et arrangement har du mulighed for at bruge foreningens fælles faciliteter, såsom foreningens informationssystem i form af hjemmeside og facebookgruppe og bankkonto. Foreningen er pt. tilknyttet MobilePay.

Når du laver et arrangement er du selv ansvarlig for at finde de nødvendige hjælpere. Den valgte bestyrelse kan kun i begrænset omfang hjælpe til, men er altid behjælpelig med information og økonomistyring.

Til udførelse af foreningens kerneydelse Ravning Brovandring er der altid brug for hjælpere hvortil din hjælp ligeledes er velkommen. Ravning Brovandring afholdelses altid sidste weekend i april.

Har du lyst til at lære noget om ledelse er du velkommen til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Her får du mulighed for at lære noget om styring af projekter og tillige økonomistyring.

Foreningen takker dig på forhånd for din tilmelding som medlem.