Foreningen


Vedtægter
Vi er en forening, der har et hovedformål årligt at afholde en vandretur kaldet Ravning Brovandring i videst muligt omfang med start fra Ødsted skole.
Foreningens navn er "Foreningen for Afholdelse af Ravning Brovandring"
Skønner bestyrelsen at der er behov eller ønsker, er der også mulighed for at lave andre arrangementer. Endvidere er der mulighed for at lave arrangementer til andre vandreture såvel i Danmark som udlandet.
Vi har et ønske om at være en forening, der hører hjemme i Ødsted og omegn, som gerne skulle vise sig i de aktiviter foreningen kan udføre.
Vi ønsker at kunne give deltagerne i vores arrangementer en oplevelses rig deltagelse i et socialt sammen hæng, som det er muligt under hensyn tagen til de økonomiske muligheder der er.
Vores arrangementer er åbne for alle. Nogle af vores ruter er lette, mens andre kan stille krav til den enkeltes fysiske formåen.
Baggrunden for vores forening er, at Ringborgmarchen efter 30 år stoppede i 2008. Dette syntes vi var synd, da området og tidspunktet på året er perfekt, i forhold til træningen til sommerens længere marcher, og at vi selv som deltagere i Ringborgmarchen, har set hvor mange deltagere der har været fra hele landet.
Foreningen havde stiftende generalforsamling den 19. maj 2008.