2022-08-01 Foreningen (Vi lukker)

Siden vi i startede Foreningen For Afholdelse af Ravning Brovandring er det blevet til mange gode oplevelser i den natur skønne Vejle Å dal.

Som fremgår af billedet spejdede vi som arrangør ud over ådalen, hvilket var i 2008, hvor vi med stor forventning så frem til at afholde den første vandretur som vi gav navnet Ravning Brovandring. Ravning Brovandring så vi som vores kerne ydelse, hvilket også fremgår af vores vedtægter.

Desværre har det vist sig at det ikke med den indsats vi har gjort ikke har været muligt at tiltrække flere der ville at være hjælper omend at påtage sig ansvaret i bestyrelsen. Om det ville være muligt senere ser også vanskelig ud. Derfor har vi taget konklusionen at nedlægge foreningen. Datoen for lukningen af foreningen er 17. oktober 2022 hvor betalingen for at have hjemmesiden skal fornyes. Det er dog den dyreste omkostning indtil den dato.

Jeg slutte af med at sige tak til de deltagere vi har haft siden vi startede i 2009 med afholdelse af den første Ravning Brovandring. Den sidste Ravning Brovandring blev afholdt i 2019. Desværre måtte vi aflyse i 2020 og 2021 på grund af en verdensomspændende pandemi Corona. I 2022 blev arrangementet aflyst idet der ikke var muligt at skaffe de nødvendige hjælpere.

Der skal naturligvis også lyde en stor tak til de der beredvilligt i gennem årene har været villig til at servicere vores deltagere (hjælpere). Det bestod i at afsætte ruterne, sælge goder på rastepladser, indrette skole til ophold m.m. og med madlavning såvel til rasteplads, morgenmad og salgssteder/rastepladser.

Noget af vores ruter har også gået over andenmandsjord(lodsejere) som der naturligvis også skal lyde en tak til.

Som nævnt vil hjemmesiden ikke eksistere efter den 17. oktober 2022. Det vil dog være muligt at kontakte os via Facebook idet den fortsæt. Det vil kun være af rent praktiske der kan håndteres herefter. Evt. fordringer lukker også med den dato.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com