2018-05-03 Ravning Brovandring 2018 (tak)

Det var så den 10. gang vi afviklede Ravning Brovandring. Vi måtte desværre konstatere en tilbage gang i deltager antal.

Men når jeg så vurderede på dem der trods alt var mødt op til arrangementet, fornemmede jeg dog at der var en del første gangs gængere, hvilket jeg synes er meget positiv.

Vejrguderne var heldigvis med os, så det er ikke det der kan tilskrives tilbagegangen. Om fredagen var der dog konfirmation i Ødsted. Det ser jeg almindeligvis heller ikke som det store problem, idet det er oplevet før.

Det værste der også er sket, er at vi i år havde færre hjælpere end vi havde sidste år. Der var så få at yderligere frafald gør at der vi må lukke rastepladser, hvilket jeg ikke finder hensigtsmæssigt. Dem vi så havde fået fat i, ydede nok end indsats ud over det sædvanlige. Man var villig til at arbejde på tværs af organisationen. Havde de ikke gjort det, ville oplevelsen for alle været meget dårlig.

Til sidst vil jeg sige tak til alle deltagere, der kom og deltog i arrangementet.

Der er også en stor tak til alle hjælpere for den fantastiske indsats de udførte for at være med til at glæde alle jer deltagere.

Aller sidst skal der også lyde en stor tak til alle lodsejere, der gav os lov til at passere hen over deres jord.

Lige til sidst en opfordring. Der er altid brug for nogen der kan give et nap med, giv os hurtigst muligt besked på om du skulle være interesserest eller blot kender nogen der vil. Lige til sidst en opfordring. Der er altid brug for nogen der kan give et nap med, giv os hurtigst muligt besked på om du skulle være interesserest eller blot kender nogen der vil.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com