2018-02-07 Bestyrelsesmedlemmer


Desværre bliver jeg nødt til at overbringe jer en rigtig kedelig meddelelse og det er det at der desværre er udsigt til en vandretur mindre og måske endda en af de kønneste, nemlig Ravning Brovandringen og dermed også Foreningen for Afholdelse af Ravning Brovandring.

Årsagen til det er at vores kasserer har valgt ikke at fortsætte længere, hvorfor vi ikke finder det forsvarligt at foreningen kun skal bestrides af 1 formand og 1 bestyrelsesmedlem.

Det kan endnu nås, at foreningen ikke lukker, hvis der er en eller flere, der vil være en del af bestyrelsen og ikke mindst en der vil være kasserer.

Foreningen er en moderne forening der gerne benytter informationsteknologien i forbindelse med kommunikationen i foreningen, til bestyrelsesmøder og til planlægningen.

Der er ingen faste poster i bestyrelsen, bortset fra formanden og kasserne. Opgaver bliver aftalt fra sag til sag og alt efter den enkeltes tekniske og videnmæssige muligheder.

Vi er en forening der ikke stiller krav ud over at man skal være interesseret i at være med til at glæde andre mennesker gennem motionssporten. Vi sætter en stor ære i at hjælpe hinanden på de områder man ikke selv er for stærk i og kan vi ikke det søger vi ekstern hjælp. Dog skal den der tilbyder at være kasserer have en vis forståelse for regnskabet. Der gives naturligvis også nødvendig hjælp her.

Til afholdelse af møder er vi villig til i en vis udstrækning at bruge Skype og til anden kommunikation bruger vi deling af filer.

Er du blevet interesseret i at være en del af bestyrelsen i Foreningen for Afholdelse af Ravning Brovandring send os en beskrivelse af hvad du kan byde ind med.

Vi afholder generalforsamling den 15. maj 2018 kl. 1800 på soldaterhjemmet i Fredericia. Umiddelbart efter afholdes der et konstituerende bestyrelsesmøde.

Vi glæder os til at høre fra dig.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com