2014-05-01 Ravning Brovandring 2014

Nu er Ravning Brovandring 2014 overstået. Det blev til ialt 314 deltagere. Det er desværre lidt mindre end i 2013. Selvom deltager antallet var en smule mindre var der dog en del positive ting at spore. Jeg fornemmede at der var en del nye der havde fundet frem til vores arrangement både fra lokal området som nye vandrere rundt om i landet.

Der var deltagere fra både Sverige og Tyskland.

Arrangementet var desværre præget af alt for få hjælpere, men ved en prioritering af opgaver, tidlig start og sent slut og ikke mindst de hjælpernes store beredvillighed til at hjælpe til hvor det kneb. Det var specielt ruteafmærkningen der voldte en del problemer, med hjælpere vi ikke havde fået uddannet til arrangement og på grund af afbud på grund af sygdom. Det var næsten ikke til at nå at få afsat ruterne før gængerne var fremme ved rutefolkene. Trods det kom alle vel i mål.

På grund af ovenstående vil jeg rette en stor tak til vores hjælpere, for den formidable indsats de udførte og for deres beredvillighed.

Der skal også lyde en tak til deltagerne for alle de roser jeg fik som arrangør, at det trods manglende hjælpere lykkedes at få afviklet Ravning Brovandringen.

Også en tak til de lodsejere der lagde matrikel til vores arrangement og til de steder vi fik lov at holde rast.

For at sikre det at vi har hjælpere til næste års arrangement, vil jeg være taknemmelig for at i retter henvendelse til os snarest. Vi udsender i januar måned en invitation til dem der er interesserede, hvor i opfordres til på en formular at tilmelde jer. Af invitationen vil der ligeledes være link til en funktionsliste så man har mulighed for at set hvilke tidspunkter vi ønsker en funktion udført. Skulle det være nødvendigt og hvis der er hjælpere nok er vi villig til at dele de længst varende funktioner.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com