2013-04-28 Ravning Brovandring 2013

Nu er den 5. Ravning Brovandring overstået, hvor jeg havde en fornemmelse af at alle havde en god oplevelse og hvad jeg også har fået en masse tilbagemeldinger.

Desværre var der en delstrækning hvor jeg har misfortolket hvad der er vej/sti eller ikke. Dette måtte jeg så gå til den berørte lodsejer med en beklagelse på. Det gør mig altid ondt når jeg får at vide jeg har lavet en sådan fejlvurdering. Den slag sker når man ikke helt får præciseret, hvad må og ikke må. Vedkommende bad om lidt betænkningstid for om vi skulle have lov igen. Jeg tilbyd vedkommende at vi kunne gå en tur i fællesskab, for bedre at sikre en aftale som begge parter var enig i. Dette var vedkommende også enig i.

I samtalen med ovenstående fik jeg også at vide havde gået på jord hvor vi ikke i forvejen havde indhentet tilladelse. Da må jeg sige at det er jeg lidt i tvivl om skal eller ikke skal, da de steder vi var på er afmærket som natursti. Jeg vil dog herefter i vores planlægning af en næste tur tage kontakt til disse. Er der ellers nogen lodsejer der var berørt af vores vandretur som vi ikke havde kontakt til vil jeg da være taknemmelig for at i kontakter os, så enhver misforståelse kan blive ryddet af vejen og gerne også dem der ikke tager en anmodning så højtidelig.

Der var desværre også episoder om lørdagen hos Bindeballe Købmanden der ikke var acceptabel. Der var deltagere der tissede i gården, hvilket for mig er helt uforståeligt når der nu er toiletter på stedet. Reglen om at man i tisser i nærheden af bygninger er altid gældende og da slet ikke op af husmurerne. Der gik også forlydende om at man havde været på loftet hos købmanden og i stuen ude bagved trods det at man ikke måtte. For fremtiden er det ikke tilladt vores deltagere at komme på loftet og i udestuen bagved købmandsgården uden særlig tilladelse. Det var desværre ikke muligt på dagen at få en kommentar fra forpagteren på hændelses forløbet, da hun var taget på ferie. Jeg bad dog en af de ansatte om at fortælle forpagter at jeg havde spurgt til hændelses forløbet.

Ellers vil jeg sige tak til alle der har givet os lov til at lave vores rute hen over deres jord og til dem der velvilligt har givet os muligheden for at lave de nødvendige rastepladser for turen.

Søndags vejret var fantastisk. Temperaturen var dog om morgenen under frysepunktet. Det afholdt dog ikke vandrerne at møde op. Deltagerantallet blev lidt større end i 2012, hvilket fremgår på siden “statistik”.

På mange af deltagerne kunne man se at de var anden dagen de gik. Jeg oplevede og specielt blandt de militære hold var blevet en større afstand imellem, trods det at man startede på samme tid. Humøret var der absolut ikke noget i vejen med. Så vidt jeg ved var der dog en enkelt der udgik.

Den sidste rast ligger ca. 8 km. fra start, hvor nok de fleste valgte at tage en pause hvor man kunne forsyne sig med en Ulveburger fra spejdergruppen Ødsted-Jerlev gruppen, efter de havde passeret naturstien fra P-pladsen på Refsgårdsvej og til Tørskindgrusgrav.

Der var da enkelte deltagere der kunne fortælle mig at søndagsturen ikke havde været nær så hård som lørdagsturen.

Her til sidst vil jeg da lige fortælle at vandreturen er en civilvandretur hvor uniformerede(militær, politi m.m) også er velkommen. Mange af de militære kan godt optræde eller belaster et område på en uhensigts mæssig måde, som nogen ikke bryder sig om. Skulle der være nogen der mener det hører jeg gerne fra jer, så jeg også her kan få ryddet misforståelserne af vejen.

Ellers vil jeg her takke alle deltagerne for en for os en god oplevelse. Der skal naturligvis også lyde en tak til vores hjælpere der har ydet en formidabel indsats og har givet mere end jeg kunne forvente af dem.

Vi vil nu gå igang med evaluering af arrangementet. Så snart vi har truffet en beslutning på hvad vi gør offentlig gøres det her på siden. Datoerne for den næste Ravning Brovandring planlægger vi på vil blive afholdt i 2014 den 26. og 27. april.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com