2012-04-20 Ravning Brovandring 28. og 29. april 2012

Nu har du igen mulighed for at komme på vandretur ud i den natur skønne Vejle Ådal ad specielt afmærkede ruter. Vandreturen giver både en stor natur oplevelse, du får motion og muligheden for at få en snak med andre der netop elsker denne form for sport.

I år har vi distancer på 10, 15, 20, 30 og 40 km. Det nye er at vi har fået indlagt en 15 km. rute. Du kan vælge at gå en eller 2 dage og frit vælge hvilken dag du vil deltage. Deltagelse kan ske ved at man blot møder på Ødsted Skole Ammitsbølvej 18, 7100 Vejle hvor man køber et startkort.

Lørdag den 28. april går ruterne fra start gennem Vork Bakker, hvor der dog 10 og 15 km. går til Ravning Station hvorfra man igen går sammen næsten resten af turen. 20, 30 og 40 km. fortsætter til Vork, hvorfra ruten går ned over en bro (Sørens Bro) der blev etableret i forbindelse med naturgenopretningen. Efter broen vil du blive ledt op over en lille bakketop og hvis du lige bruger lidt tid og specielt ser bagud til højre vil du få et fantastisk syn ud over en del af Vejle ådalen. Via en rast på Naturskolen Søballegård fortsætter ruten over Runkenbjerg hvor du ligeledes får et fantastisk syn ud over Vejle ådal. Forinden er 20 km. distancen dog gået fra. Så hvis du ønsker en tur over Runkenbjerg skal du vælge vores 30 km. distance. 40 km. ruten fortsætter til Gødding skov hvor den lige krydser den nye motortrafikvej inden turen går videre til St Lihme, Lihmskovvej og til Ravning Station for til sidst at gå op igennem skoven ved Vingsted Centeret.

Søndag den 29.april går turen rundt i Vingsted Skov. 40 km. ruten går til Haraldskær, Ravning og tilbage til Bindeballe stien ved Ravning Station. De øvrige distancer går næsten direkte af den gamle banesti til Ravning Station. 30 og 40 km. distancen går herfra til Bindeballe Købmandsgård. Herfra går ruten til Refsgårdevej hvorfra man følger en natursti mod Tørskin Grusgrav med landskabskulpturer lavet af billedhuggeren Robert Jacobsen og i samarbejde med hans tidligere elev Jean Clareboudt. Fra naturstien har man udsigt over til Runkenbjerg hvor nogle af lørdagsruterne var gået.

Vi har aftalt med KFUM spejderne Ødsted-Jerlev gruppen at vi igen bruger dem til at stå for en rast hvor de sælger deres efter sigende berømte burgere. I år er de at finde på ruten både lørdag og søndag. Vi var ude for godt en måned siden for at sige tak til lodsejerne hvis jord vi passerer, som meget positivt ser os gå i området. Det håber jeg de kan blive ved med, men forudsætter dog at man ikke efterlader affald på ruterne, ikke har en støjende adfærd og ellers følger de retningslinier vi har beskrevet i vores informationsmateriale og den lovgivning der er når man færdes i naturren.

Vi glæder os til at se jer.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com